Handelsbetingelser for køb af bil på lindholmbiler.dk

Nedenstående gør sig udelukkende gældende for onlinekøb på lindholmbiler.dk!

Generelle oplysninger

Lindholm Biler A/S
Gl. Århusvej 241B

8800 Viborg
Tlf.: 86 61 02 44
Mail: info@lindholmbiler.dk

CVR.: 32 76 80 40
Ringkjøbing Landbobank: 7670 - 3185183

Salg af biler til erhvervsdrivende

Er du erhvervsdrivende og handler på vores webshop har du ingen fortrydelsesret på købet. Reklamationsfristen er 7 dage og du skal reklamere straks. Senest 7 dage fra opdagelse af manglen skal vi modtage reklamationen. Du har pligt til at undersøge bilen ved modtagelsen. Øvrige betingelser om fortrydelsesret og reklamation gælder kun i forbrugerkøb.

Betaling

Det er muligt at betale med VISA/Dankort eller via bankoverførsel. Ved betaling med VISA/Dankort, vil pengene i første omgang blive reserveret på kontoen, og vil først blive hævet når bilen bliver afhentet, eller afgår med transport til levering. Ved bankoverførsel skal pengene være Lindholm Biler A/S i hænde inden udlevering af bilen.

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

Levering

Det er muligt at få leveret sin nyindkøbte bil til alle brofaste øer i Danmark. Vi benytter Dansk Auto Logik A/S og prisen er 2.000,- kr. I tilfælde af at der er byttebil, tager Dansk Auto Logik A/S denne bil med tilbage til Lindholm Biler A/S uden beregning.

Bilen bliver leveret senest 2 hverdage efter bestilling (ved betaling via bankoverførsel, dog først efter modtaget betaling). Bliver bilen bestilt en fredag, vil bilen blive leveret senest efterfølgende tirsdag.

Biler der står som ”under klargøring” kan ikke garanteres leveret inden for 2 hverdage. Lindholm Biler A/S tager kontakt til køber hurtigst muligt efter bestilling, med henblik på at aftale levering.

Nummerplade

Bilen bliver leveret med nummerplader på, og indregistreret til betaler. Prisen for indregistrering på 1.180,- kr. fremgår af endelig slutseddel.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler online hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din bil.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved telefonisk henvendelse på tlf.: 8661 0244 eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af køretøjet, uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sørge for at bilen er os i hænde, uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med at returnere bilen. Du bærer risikoen for bilen fra tidspunktet for varens levering.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om, er undtaget fortrydelsesretten.

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter for forringelse af bilens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede hos vores bilforhandler, men du må ikke tage den i egentlig brug. Sker en værdiforringelse vil du ved fortrydelse af købet kun få en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Værdiforringelsen udregnes efter vejledende skema:

Antal kørte km.:
0-100 km: Ingen betaling, da dette svarer til testprøvning
Over 100 km: 10 øre pr. kr. 10.000,- bilen koster pr. km. – altså 1,- kr. pr. km. i en bil til 100.000,- kr. / 2,- kr. pr. km. i en bil til 200.000,- kr. osv.

Nummerplader: Udgifter til omregistering af nummerplader medregnes i værdiforringelsen
Klargøring: Fremstår bilen ikke-rengjort vil et beløb på 580,- kr. pr. time medregnes i værdiforringelsen.

Særligt vedrørende PAVA-behandling og anhængertræk

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Derudover skal der tages højde for bilens stand, i forhold til det leverede produkt, f.eks. buler, ridser eller andre skader. Ovenstående er derfor vejledende minimumspriser, og vil derfor altid bero på en konkret vurdering af det enkelte køretøj.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget bilen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal bilen leveres til:

Lindholm Biler A/S
Gl. Århusvej 241B
8800 Viborg

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb, herunder bilkøb

Når du handler hos os, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved bilen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Specifikationer om bilen stand oplyses i produktbeskrivelsen, og heraf vil fremgå i hvilken stand bilen leveres i.  

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage på forsvarlig måde, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Kontakt os på: tlf. 8661 0244 eller mail: garanti@lindholmbiler.dk vedr. reklamation.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, CPR-nr., adresse, tlf.nr., e-mailadresse samt hvilket forsikringsselskab bilen ønskes forsikres ved.

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig. Oplysningerne bliver kun videregivet til SKAT med henblik på at få bilen indregistreret til køber.

Personoplysningerne registreres hos Lindholm Biler A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på lindholmbiler.dk er IT-ansvarlig Heinrich Grinderslev

Som registreret hos Lindholm Biler A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: hcg@lindholmbiler.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Heinrich Grinderslev på mail: sorenm@lindholmbiler.dk.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Om Ankenævn for biler

Ankenævn for biler
Lautrupvang 2
2750 Ballerup

http://www.bilklage.dk/

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her -http://ec.europa.eu/odr

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

Lindholm Biler A/S
Gl. Århusvej 241B
8800 Viborg
Mail: info@lindholmbiler.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret 06-11-2018